שלום אורח, התחבר
 
עגלת קניות שירות לקוחות מעקב הזמנות
לוגו
מרכז שירות ומכירה : 050-4190919 (רב קווי)
עמוד הבית החשבון שלי צור קשר תקנון והסבר זכויות הצרכן אודותינו


זכויות הצרכן

כללי

בעולם האינטרנט והסחר האלקטרוני, מבוצעות עסקאות ותשלומים רבים באינטרנט באמצעות כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי). על מנת שתוכלו לקנות בראש שקט, ריכזנו עבורכם שאלות ותשובות נפוצות המתייחסות לזכויותיכם בעת רכישה באינטרנט.

חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986

חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 מעניק לבעלי כרטיס אשראי שהונפק בישראל הגנות משמעותיות מפני שימוש לרעה שנעשה בכרטיס, וזכות לביטול החיוב במקרה שהמוצר שנרכש לא סופק.עסקאות בכרטיסי אשראי הנעשות באמצעות האינטרנט הנן "עסקאות במסמך חסר".

מהי עסקה במסמך חסר ?

עסקה במסמך חסר היא עסקה בה נרכש מוצר או שירות מבלי שכרטיס האשראי הוצג בפני המוכר, או עסקה שהמסמך העיקרי עליה לא נחתם בידי הלקוח, או עסקה שבמסמך המעיד עליה לא צוינו פרטים בתקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
מכיוון שמרביתם הגדול של העסקאות באינטרנט נעשות מבלי שהקונה חותם על מסמך כלשהו, נחשבות עסקאות אלה "עסקאות במסמך חסר".

ביטול עסקה והחזרת מוצר באינטרנט

עסקת מכר מרחוק היא עסקה שנעשית ללא נוכחות משותפת של הצדדים.
מדובר בדרך כלל בעסקה באמצעות האינטרנט או הטלפון. במקרה כזה לא תמיד יש לצרכן הזדמנות נאותה לבחון את המוצר שרכש ועל כן הוקנו לו זכויות מיוחדות.
הצרכן רשאי לבטל עסקה שבוצעה מרחוק מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב – בדואר, באמצעות פקס או בדואר אלקטרוני – עד 14 יום מיום קבלת המוצר. הצרכן זכאי לקבל את התשלום במלואו או בניכוי דמי ביטול, תלוי בסיבת הביטול.
ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה: במקרה כזה על המוכר להחזיר לצרכן את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה. במקרה כזה לא חלים דמי ביטול. 
ביטול העסקה מכל סיבה אחרת: גם במקרה זה על המוכר להחזיר לצרכן, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם הצרכן, ובמידה שמדובר בתשלומים לבטל את יתר החיובים. אולם במקרה זה המוכר רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 שקל, לפי הנמוך מביניהם. אם הצרכן כבר קיבל את המוצר, עליו להחזירו למוכר במקום עסקו.
בשני המקרים המוכר רשאי לתבוע מהצרכן לשלם לו את נזקו אם ערך המוצר פחת בשל הרעה משמעותית במצבו. 

תקנות הגנת הצרכן לאחריות ושירות לאחר המכירה

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה חשופים לתקלות ולעתים אף עשויים להגיע לצרכן כשהם פגומים. על מנת להגן על הצרכן במקרה של קלקול או פגם במוצר, קבע החוק שורה של תקנות המחייבות את היבואן או היצרן לתקן את המוצר או להחליפו. אחת התקנות העיקריות היא שמוצרי חשמל ואלקטרוניקה שמחירם לצרכן עולה על 150 שקל חייבים בתעודת אחריות ובשירות לאחר המכירה למשך שנה אחת לפחות.
בספטמבר 2006 נכנסו לתוקף תקנות חדשות שמיטיבות עם הצרכן, בהן חובת אספקת חלקים מקוריים וחדשים, קיצור משך ההמתנה לתיקון וחובת ביקור טכנאי בביתו של הצרכן.

מהי תעודת אחריות ?
 
תעודת אחריות למוצר כמוה כחוזה משפטי. התעודה היא מסמך המפרט את חובותיו של היבואן כלפי הצרכן בדבר תקינות המוצר ומתן השירות לאחר מכירתו. בתעודה מפורטים תוקף האחריות ותנאיה, התחייבות היבואן לתקן או להחליף חלקים פגומים במוצר, תחנות השירות אליהן ניתן לפנות בעת הצורך ועוד.
תקופת האחריות: החוק קובע תקופת אחריות מינימאלית של שנה למוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז שמחירם לצרכן גבוה מ- 150 שקל. האחריות נכנסת לתוקף מיום מסירת המוצר לצרכן.

אחריות היבואן לביצוע תיקונים  
 
היבואן חייב לתקן כל ליקוי, פגם או קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות. אם נדרשת  החלפה של המוצר או חלקים ממנו, היבואן יבצע את ההחלפה ללא תמורה. לאחר תיקון המוצר היבואן צריך למסור לצרכן אישור בכתב המפרט את מהות התיקון ואת מהות ההחלפה. אם היבואן הוכיח כי מקור הקלקול בנזק שנגרם בזדון, עדיין חובתו לתקן את המוצר, אך הוא רשאי לגבות תשלום על כך.
אם לא ניתן לאתר את היבואן, במוצרים מעל 400 ש"ח, החובה עוברת לנקודת המכירה בה נקנה המוצר. 

אופן ביצוע התיקונים

מטרת תיקון המוצר בתקופת האחריות היא להחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים חייבים להיות מקוריים וחדשים. אם לא, היבואן יספק לצרכן מוצר חדש, זהה או שווה ערך, או ישיב לו את כספו. 

מימוש האחריות 
 
כאשר מקבלים את המוצר יש לוודא שתעודת האחריות מצורפת. שימרו את תעודת האחריות ואת חשבונית הקנייה.

זכויות הצרכן ברכישה באמצעות כרטיס אשראי

לצד הנוחות והגמישות שהוא מעניק, השימוש בכרטיס האשראי מעוגן בחוק ומקנה לצרכן הגנה בכמה מצבים, בהם חיוב על עסקה שלא ביצע או חיוב יתר בידי בית העסק. זכויות הצרכן משתנות בהתאם לנסיבות ולסוג התשלום

חיוב על עסקה שלא בוצעה או חיוב גבוה מהמוסכם

הוראה זו מתייחסת לעסקה במסמך חסר, האופיינית לרכישות באינטרנט ובטלפון. זוהי עסקה שבה לא הוצג כרטיס אשראי, או עסקה שבמסמך המעיד עליה לא צוינו פרטיו האישיים של הצרכן או אחד הפרטים הבאים: שם הספק, המספר המוטבע על כרטיס האשראי, סכום העסקה, תאריך ביצוע העסקה או חתימת הצרכן.
במקרה שהצרכן לא ביצע את העסקה או שלטענתו חשבונו חויב בסכום שונה מזה שעליו הוסכם בעסקה, עליו להודיע על כך לחברת האשראי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעת חברת האשראי על החיוב. חברת האשראי מחויבת להשיב לצרכן את סכום החיוב במקרה שהעסקה לא בוצעה, או לזכותו בהפרש במידה שחויב בסכום גבוה מהמוסכם –  וזאת בתוך 15 יום ממועד הודעת הצרכן. 
חשוב לדעת כי למרות השבת סכום החיוב לצרכן, חברת האשראי רשאית לחזור ולחייב את הצרכן בסכום שהושב לו, אם התברר כי הצרכן אכן התחייב לסכום שבו חויב.

המוצר לא סופק לצרכן בזמן ?

עסקה שבוצעה בתשלום אחד - הכוונה לתשלום ששולם תוך פחות מ- 35 יום מיום עשיית העסקה. למקרה זה אין עדיין התייחסות בחוק, ואם חשבונו של הצרכן כבר חויב במועד ההזמנה לא ניתן לבטל את העסקה מול חברת האשראי, אלא אם העסק מסכים לביטול ושולח בקשת ביטול לחברת האשראי. אם בעל העסק מסרב לבטל את העסקה אפשר לשקול לתבוע אותו בבית המשפט.

עסקה שבוצעה במס' תשלומים - מדובר בעסקה שבה סכום העסקה או חלקו משולם כעבור 35 יום או יותר מיום עשיית העסקה, לדוגמה בעסקת תשלומים. במקרה כזה על הצרכן לבטל את העסקה מול בית העסק (מומלץ בכתב ולנסות לקבל על כך אישור בכתב מבית העסק) ולהודיע לחברת האשראי, בכתב, כי המוצר לא סופק לו ושהוא ביטל את העסקה. חברת האשראי תפסיק לחייבו בשל אותה עסקה בהקדם האפשרי.

חשוב לדעת כי הצרכן אינו זכאי להשבת תשלומים בהם חויב עוד לפני דרישתו מחברת האשראי לעצור את התשלומים. במקרה כזה עליו לפנות לבית העסק, ואם לא נענה, לשקול לתבוע אותו בבית המשפט. צרכן שחושש להיקלע למצב כזה יכול לבקש לשלם בתשלומים.
חשוב לדעת כי אם חברת האשראי תיווכח כי המוצר כן סופק לצרכן או שהוא לא ביטל את העסקה, היא רשאית לחזור ולחייב אותו בשל אותה עסקה, אך עליה לנמק זאת. 

המוצר סופק לצרכן אולם הוא אינו מרוצה מטיבו

במקרה כזה החוק אינו מקנה לצרכן את הזכות לדרוש מחברת האשראי להשיב לו את כספו או להפסיק את חיובו בתשלומים, ועליו להסדיר את העניין ישירות מול בית העסק. במקרה שהעסקה נעשתה מרחוק, וכך הדבר במרבית המקרים בעסקאות הנעשות באינטרנט או בטלפון, הצרכן רשאי להחזיר את המוצר בלי סיבה מיוחדת בתוך 14 יום, ולקבל את כספו בניכוי דמי ביטול.


מולטימדיה וסטריאו
חנות Apple Store    
נגני מוסיקה MP3    
אוזניות    
רמקולים    
משדרי FM    
לקטגוריות נוספות >
סלולאר
טלפונים סלולאריים    
נרתיקים    
סוללות    
סוללת גיבוי חיצונית    
מגני מסך    
לקטגוריות נוספות >
מחשוב / GPS
מחשבים ואביזרים    
מחשבים ניידים ואביזרים    
מחשבי לוח ואביזרים    
מערכות ניווט GPS    
מחשבי כף יד    
לקטגוריות נוספות >
מוצרי Bluetooth
אוזניות Bluetooth    
אוזניות סטריאו    
אוזניות לאופנועים    
דיבוריות Bluetooth לרכב    
רמקולים    
לקטגוריות נוספות >
קונסולות משחק
קונסולות משחק    
משחקים    
אביזרים PlayStation    
אביזרים XBOX    
אביזרים Nintendo    
לקטגוריות נוספות >
אחסון וגיבוי
כרטיסי זיכרון    
דיסק קשיח חיצוני    
זיכרונות ניידים USB    
קורא כרטיסים     
נרתיקים    
לקטגוריות נוספות >
גאדג'טים / שונות
גאדג'טים    
Gaming    
רחפנים    
שעוני יד חכמים    
מצלמות אקסטרים    
לקטגוריות נוספות >

הקנייה באתר מאובטחת ע"י הצפנה של מפתח SSL 3.0